MA TRẬN TĂNG TRƯỞNG ???????????? ????????????????????????

Báo cáo quản trị giúp chúng ta hiểu rõ về doanh nghiệp, giúp cho việc phân tích từng chi tiết được bóc tách rõ ràng trong từng hoạt động vận hành. Phân tích quản trị là thời điểm chúng ta “ngó lại” để xem lại đường đi. Xác định nó không bị lệch so với mục tiêu ban đầu, cùng những KPIs được đo lường hiệu quả trong tầm chiến lược với các mục tiêu ngắn, trung và dài hạn.

Ma trận BCG là gì?

Hôm nay Thành chia sẻ với mọi người về kiến thức và vận hành của ma trận BCG. Khái niệm này không mới vì nó đã xuất hiện từ hơn 50 năm trước, đại diện cho phương thức phân tích dòng sản phẩm theo sự ????????̆???????? ????????????̛????̛̉???????? ????????̀ ???????????? ????????̆???????? ????????????̣ ????????????̂̀????. Một điểm đặc biệt khác, ma trận BCG không chỉ áp dụng cho việc phát triển sản phẩm. Chúng ta có thể vận dụng để phân tích, đánh giá & phân phối lại nguồn lực trong tình hình nội tại của doanh nghiệp. ???????????? ????????????????̂????, chúng ta cũng cần phải cẩn trọng vì ma trận BCG không có nhiều giá trị dự báo trong tương lai. Vì vậy chúng ta chỉ nên vận dụng BCG để phân tích – đánh giá về việc đầu tư sản phẩm. Tìm kiếm cơ hội tạo ra doanh thu và lợi nhuận cao; vẽ được chính xác về bức tranh tổng thể của thị trường tiềm năng. Và quản trị doanh nghiệp với những giá trị nội tại.

Cấu trúc và ý nghĩa:

Ma trận BCG được chia thành 4 ô tương ứng với 4 thị phần để phân tích về sự tăng trưởng, cụ thể:

– ????????̂́???? ????????̉????: Sản phẩm mới đưa ra thị trường thường sẽ nằm ở ô này. Chúng ta tạm thời nhận định những sản phẩm này thường có khả năng tăng trưởng rất nhanh và hứa hẹn nhiều triển vọng, song cũng đầy rủi ro. Sản phẩm “dấu hỏi” thường không được sản xuất với số lượng lớn và lợi nhuận mang về hầu như rất ít.

– ????????????̂???? ????????????: Sản phẩm có mức tăng trưởng thị phần tốt, chiếm thị phần nhiều, nhưng việc tạo được ra nhiều lợi nhuận hay không thì vẫn là ẩn số. Không hiếm sản phẩm có thị phần rất tốt song lại không đem lại lợi nhuận. Tuy nhiên, dù có hiệu quả hay không thì sản phẩm “ngôi sao” là sản phẩm nổi bật trên thị trường và chứa đựng nhiều tương lai.

– ????????̀ ????????̛̃????: Sản phẩm đang ở mức độ tăng trưởng chậm lại về thị phần, tuy nhiên lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh của sản phẩm là rất lớn, mang về cho doanh nghiệp dòng tiền tốt, hiệu quả.

– ???????????? ????????????́: Sản phẩm không có tiềm năng hoặc đang vào tình trạng suy thoái, cho lợi nhuận kém. Dòng tiền dành cho sản xuất không đủ làm phát sinh lợi nhuận và duy trì hoạt động kinh doanh lâu dài.

Với những chia sẻ trên về ma trận BCG, Thành mong rằng các Chủ doanh nghiệp, nhà quản lý dễ dàng xác định tập trung nguồn lực phát triển sản phẩm. “????????????̂???? ????????????” và “????????̂́???? ????????̉????” sẽ là “???????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ????????????????” của doanh nghiệp với những tiềm năng trong việc phát triển thị phần. “????????̀ ????????̛̃????”, “???????????? ????????????́” là 2 sản phẩm mà doanh nghiệp cần chững lại, tính toán và chú ý hơn vì lúc này sản phẩm đã không còn là ngành hàng tiềm năng


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *